Kiến thức sử dụng host căn bản khi dùng WordPress

Khi chúng ta làm việc với WordPress trên host, mình muốn các bạn biết cách thao tác trên host với những vấn đề cơ bản mà trong quá trình quản trị website bạn sẽ gặp rất nhiều.

domain1

Trước tiên, gói host của StableHost đang sử dụng phần mềm cPanel để hỗ trợ quản trị website trên host (hay còn gọi là control panel). Đây là một control panel dành cho host phổ biến nhất hiện nay, các nhà cung cấp host mình giới thiệu đều dùng cPanel và chất lượng cũng được xem là tốt nhất nên mình sẽ chỉ tập trung vào việc hướng dẫn sử dụng cPanel. Nhưng khi bạn đã biết cách thao tác trên cPanel rồi, bạn có thể dễ dàng sử dụng được các gói host của các nhà cung cấp khác sử dụng control panel khác như DirectAdmin, Parallesk.

Trong phần hướng dẫn sử dụng host căn bản này, mình sẽ chia ra làm nhiều phần khác nhau, mỗi phần mình sẽ đi trọng tâm một chức năng quan trọng trên host để bạn có thể dễ dàng theo dõi hơn. Mời các bạn bắt đầu bằng các liên kết con bên dưới.

  • Đăng nhập vào control panel của cPanel
  • Quản lý tập tin/thư mục trên cPanel
  • Cách tạo database trên cPanel
  • FTP là gì và cách sử dụng FTP trên host
  • Cách thêm tên miền phụ vào cPanel
  • Cách CHMOD trên host cPanel

Khi đã biết cách sử dụng host rồi, hãy xem phần tiếp theo để biết cách đưa một website WordPress lên host.

Share This Post

Post Comment