Tags: marketing

9 bí kíp giúp bạn có thể xây dựng được những tiêu đề thu hút người dùng

“Thu hút mọi người bằng tiêu đề sáng tạo với cách sử dụng các từ phù hợp làm ‘mồi nhử’ và người tìm kiếm sẽ nhấp vào các liên kết của bạn”, theo John Lincoln. Dưới đây là 9 ví dụ về tiêu đề thành công khuyến khích tỷ lệ nhấp tốt hơn. Với tiêu đề trang bên…

Làm sao để có thể viết được những bài quảng cáo thu hút người dùng?

Việc viết một bài quảng cáo có thể thu hút được người dùng không phải là điều dễ dàng, nó đòi hỏi người viết phải có những kĩ năng nhất định về tâm lý người dùng, nhu cầu đích thực của khách hàng .. Một vài gợi ý nhỏ dưới đây có thể giúp bạn dễ…