Tags: content marketing

9 bí kíp giúp bạn có thể xây dựng được những tiêu đề thu hút người dùng

“Thu hút mọi người bằng tiêu đề sáng tạo với cách sử dụng các từ phù hợp làm ‘mồi nhử’ và người tìm kiếm sẽ nhấp vào các liên kết của bạn”, theo John Lincoln. Dưới đây là 9 ví dụ về tiêu đề thành công khuyến khích tỷ lệ nhấp tốt hơn. Với tiêu đề trang bên…