Category: Phòng chống hacker

Nhóm hacker Magecart thay đổi cách thức tấn công vào hệ thống thanh toán

Một trong nhiều nhóm hack hoạt động dưới chiếc ô “Magecart” đã thay đổi chiến thuật sau báo cáo tháng 11 năm 2018 tiết lộ hoạt động của họ.  Được gọi chung là Group 4, những kẻ tấn công được mô tả là nhóm tiên tiến nhất trong số sáu nhóm đang sử dụng skimmer web Magecart…