10 biện pháp chống hack website

Giới thiệu một số biện pháp kỹ thuật quan trọng để phong chống tấn công vào các lỗ hổng an toàn của website 1. Cập nhật phiên bản ứng dụng thường xuyên để chống hack website Điều này trông có vẻ hiển nhiên nhưng hãy chắc chắn rằng tất cả ứng dụng của mình đều…